All

Popular

PENGANTAR FIKIH JUAL BELI

Pertama : Klasifikasi akad jual beli berdasarkan alat tukar, waktu penyerahan dan cara menentukan harga. Alat tukar : (a) uang dengan barang, (b) barang dengan barang / bai’ muqayadah, (c) uang dengan uang / ash-sharf. Waktu...

All

Latest

PENGANTAR FIKIH JUAL BELI

Pertama : Klasifikasi akad jual beli berdasarkan alat tukar, waktu penyerahan dan cara menentukan harga. Alat tukar : (a) uang dengan barang, (b) barang dengan barang / bai’ muqayadah, (c) uang dengan uang / ash-sharf. Waktu...

All

Popular

PENGANTAR FIKIH JUAL BELI

Pertama : Klasifikasi akad jual beli berdasarkan alat tukar, waktu penyerahan dan cara menentukan harga. Alat tukar : (a) uang dengan barang, (b) barang dengan barang / bai’ muqayadah, (c) uang dengan uang / ash-sharf. Waktu...

All

Top Rated

AZAB UNTUK PENCURI TANAH

Harta seseorang haram dimiliki oleh orang lain kecuali dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seseorang tidak dibenarkan mengambil hak orang lain kalau tidak disertai kerelaan dari pemiliknya. Jika nekad...

All

Latest

PENGANTAR FIKIH JUAL BELI

Pertama : Klasifikasi akad jual beli berdasarkan alat tukar, waktu penyerahan dan cara menentukan harga. Alat tukar : (a) uang dengan barang, (b) barang dengan barang / bai’ muqayadah, (c) uang dengan uang / ash-sharf. Waktu...

  • All
  • All
  • All
  • All

PENGANTAR FIKIH JUAL BELI

Pertama : Klasifikasi akad jual beli berdasarkan alat tukar, waktu penyerahan dan cara menentukan harga. Alat tukar : (a) uang dengan barang, (b) barang dengan barang / bai’ muqayadah, (c) uang dengan uang / ash-sharf. Waktu...

PENGANTAR FIKIH JUAL BELI

Pertama : Klasifikasi akad jual beli berdasarkan alat tukar, waktu penyerahan dan cara menentukan harga. Alat tukar : (a) uang dengan barang, (b) barang dengan barang / bai’ muqayadah, (c) uang dengan uang / ash-sharf. Waktu...

PENGANTAR FIKIH JUAL BELI

Pertama : Klasifikasi akad jual beli berdasarkan alat tukar, waktu penyerahan dan cara menentukan harga. Alat tukar : (a) uang dengan barang, (b) barang dengan barang / bai’ muqayadah, (c) uang dengan uang / ash-sharf. Waktu...

PENGANTAR FIKIH JUAL BELI

Pertama : Klasifikasi akad jual beli berdasarkan alat tukar, waktu penyerahan dan cara menentukan harga. Alat tukar : (a) uang dengan barang, (b) barang dengan barang / bai’ muqayadah, (c) uang dengan uang / ash-sharf. Waktu...

Follow Us

INFO DONASI

KELAS ONLINE

Rimba Melintang